Besøg hos Borgerforeningen.  Juni 2014

Skovtur Frøslev Plantage. Sept. 2014