Billeder fra mange af årets arrangementer.

Hvis du klikker på billedet, kan du se det i stort format

Fugleskydning 1. sept. 2023


Tur til Mandø. 7-6-2023 


Besøg på Duborg Skolen med Borgerforeningen. 25-5-2023. 

Foreningen Nordens Aabenraaformand Karen Margrethe Fink sammen med musikerne, Jørgen Søby Andersen (guitar, souchef ved Aabenraa Musikskole) og Victoria Holm (cello, tidligere elev på Aabenraa Musikskole, nu elev på Musikalsk Grundkursus i Kolding)


Besøg på Schackenborg Slot. 16-3-2023. 


Pigetur til Panbo museet. Januar 2023. 


Afstemningsfest 10. februar 2023 på Folkehjem

Afstemningfesten arrangeres i et samarbejde mellem Foreningen Norden Aabenraa, Historisk Samfund Sønderjylland, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Sønderjydsk Skoleforeninge og Grænseforeningen.

I år var det Foreningen Nordens tur.

Salen var fuld, og programmet bød få et spændende foredrag om Dannevirkes historie og betydning, "Dannevirke - fra afgrænsning og konflikt til fælles kulturarv. Porten til Norden" af Lars Erik Bethge, direktør for Dannevirke Museum.

Herefter musikalsk indslag ved duo - cello og guitar - fra Aabenraa Musikskole. Smukt.

Og til sidst: kaffe og brøtort. Det hele rammet ind af en startsang (Man må trække en grænse) og en slutsang (Det haver så nyligen...)