Foreningens historie

Frederiksklubben blev stiftet d. 11. 12. 1848. Klubben blev opkaldt efter Frederik d. 7.

Klubbens opgave var at være nationalt samlingssted for dansksindede som modspil til de mange tyskorienterede, herunder de mange tyske embedsmænd. Den mest kendt af stifterne var redaktør Frederik Fischer. Klubben fik hurtigt et stort antal medlemmer. Dengang mødtes klubbens medlemmer 2 gange om ugen hver mandag og onsdag.

Af vigtige ting klubben var medvirkende til er bl.a.:

  • Stiftelsen i 1872 af den uafhængige danske bank ”Den Nordslesvigske Folkebank” (nu en del af Sydbank)
  • Stiftelsen af ”Sprogforeningen” i 1880
  • Oprettelse af det danske samlingssted ”Folkehjem” i 1900
  • Opførelse af den danske frimenighedskirke ”Sct. Jørgens Kirke” i 1904 (nu en del af Folkekirken)

I mellemkrigstiden fungerede klubben som et ”bolværk” mod nazismen.

Efter 1945 har foreningen virket som en selskabelig forening, hvor gamle såvel som nye Aabenraaere mødes både for at fastholde klubbens gamle traditioner og udover det selskabelige tilbyder aktiviteter som sikrer at klubben er interessant at være medlem af.