Bestyrelsen 2022-23


Formand: Knud Rasmussen, tlf. 22 67 69 04, rasmussen.genner(at)outlook.com
Næstformand: Knud Sibbesen, tlf. 30278891, k.sibbesen(at)mail.dk
Sekretær: Lise Houman, tlf. 22 55 62 06,lho(at)dlg.dk
Kasserer: Erik Niebuhr, tlf. 20 48 80 60 niebuhr(at)webspeed.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Jensen, tlf. 74 62 22 44/ 20 84 83 44, jenmuld(at)webspeed.dk
Bjarne Pedersen, tlf. 40 34 36 80, rlpbp(at)hotmail.com
Tove Johnsen, tlf. 25 79 46 14, tojosjant(at)yahoo.dk


Suppleant:  Ingrid Rasch, tlf. 40312631, rascherne(at)letterbox.dk


Revisor: Ejler Schütt
Revisor: Jørn Marcussen
Revisorsuppleant: Leif Hansen

Af hensyn til spam er mailadresserne ikke klikbare


Webmaster: Finn Hove, finn.hove(at)live.dk