Bestyrelsen 2023-24


Formand: Knud Sibbesen, tlf. 30 27 88 91, k.sibbesen(at)mail.dk
Næstformand: P. C. Jørgensen, tlf. 24 88 70 45, pcjpost(at)gmail.com
Sekretær: Lise Houman, tlf. 22 55 62 06, lho(at)dlg.dk
Kasserer: Erik Niebuhr, tlf. 20 48 80 60 niebuhr(at)webspeed.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Jensen, tlf. 20 84 83 44, jenmuld(at)webspeed.dk
Bjarne Pedersen, tlf. 40 34 36 80, rlpbp(at)hotmail.com
Tove Johnsen, tlf. 25 79 46 14, tojosjant(at)yahoo.dk


Suppleant:  Jørgen Clausen, tlf. 30 42 29 92, juclaus(at)gmail.com


Revisor: Ejler Schütt
Revisor: Jørn Marcussen
Revisorsuppleant: Leif Hansen

Af hensyn til spam er mailadresserne ikke klikbare


Webmaster: Finn Hove, finn.hove(at)live.dk