Billeder fra mange af årets arrangementer.

Hvis du klikker på billedet, kan du se det i stort format

Jubilæumsfest. 11-12-2023

Og her er en lille video fra aftenen

.Ca. 20 minutter med stemning og foredrag

Generalforsamling. 5-11-2023

Fugleskydning 1. sept. 2023


Tur til Mandø. 7-6-2023 


Besøg på Duborg Skolen med Borgerforeningen. 25-5-2023. 

Borgerforeningen skriver på deres hjemmeside:

Vi mødes een gang årligt med vores venner fra Frederiksklubben i Aabenraa og i år var det Borgerforeningens tur til at være vært. Frederiksklubben ankom i bus til Duborg-Skolen med 48 tilmeldte – arrangementet var fra deres side fuldt booket på kun en halv time, men der stod jo også sat aspargesspisning på programmet, som det er tradition. Men først besøgte vi Duborg-Skolen, hvor vi i to grupper fik rundvisning af to elever fra 12. årgang og rektor Heino Aggedam både humoristisk og informativt fortalte om skolens historie samt nuværende og fremtidige perspektiver. Efterfølgende kunne vi stille spørgsmål, hvilket der flittigt blev gjort brug af. Alle var enige om, at det er en imponerende flot skole, som der bliver værnet godt om.
Så kørte vi til Restaurant Borgerforeningen, hvor vi efter kort velkomst fra formand Jens Henriksen, fik serveret lækre hvide asparges med røget skinke. Der var rigeligt at spise, så det i sandhed var “sat” asparges.
Frederiksklubbens formand, Knud Rasmussen, holdt en kort takketale og vi sluttede denne dejlige aften med en sang. Vi glæder os til genbesøg i Danmark næste år – det er altid en hyggelig sammenkomst.


Se billederne her .....>>>>>


Besøg på Schackenborg Slot. 16-3-2023. 


Pigetur til Panbo museet. Januar 2023. 


Afstemningsfest 10. februar 2023 på Folkehjem

Afstemningfesten arrangeres i et samarbejde mellem Foreningen Norden Aabenraa, Historisk Samfund Sønderjylland, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Sønderjydsk Skoleforeninge og Grænseforeningen.

I år var det Foreningen Nordens tur.

Salen var fuld, og programmet bød få et spændende foredrag om Dannevirkes historie og betydning, "Dannevirke - fra afgrænsning og konflikt til fælles kulturarv. Porten til Norden" af Lars Erik Bethge, direktør for Dannevirke Museum.

Herefter musikalsk indslag ved duo - cello og guitar - fra Aabenraa Musikskole. Smukt.

Og til sidst: kaffe og brøtort. Det hele rammet ind af en startsang (Man må trække en grænse) og en slutsang (Det haver så nyligen...)


Foreningen Nordens Aabenraaformand Karen Margrethe Fink sammen med musikerne, Jørgen Søby Andersen (guitar, souchef ved Aabenraa Musikskole) og Victoria Holm (cello, tidligere elev på Aabenraa Musikskole, nu elev på Musikalsk Grundkursus i Kolding)