Det Kgl. Teater og Arken.  April 2014


Besøg hos Borgerforeningen.  Juni 2014


Skovtur Frøslev Plantage. Sept. 2014